This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

Phong thủy phòng việc ở cơ quan nên được bố trí như thế nào

Xem phong thủy phòng làm việc ở cơ quan, công sở Cửa chính kỵ đối diện thẳng với đường đi,

Phong thủy phòng làm việc ở nhà nên được bố trí như thế nào

Xem phong thủy phòng làm việc ở nhà Không nên mở nhiều cửa tại phòng làm việc gây nhiễu luồng

Phong thủy phòng làm việc của giám đốc nên được bố trí như thế nào

Xem phong thủy phòng làm việc của Giám đốc - Bàn làm việc không được kê đối thẳng với cửa

Phong thủy nhà bếp đối diện nhà vệ sinh phải hóa giải nhưu thế nào

Phong thủy nhà bếp đối diện nhà vệ sinh - Hơn nữa cửa phòng vệ sinh nhìn thẳng vào cửa

Phong thủy nhà bếp nên bố trí như thế nào cho đúng

Xem cách bố trí phong thủy nhà bếp - Vị trí của bếp thường dựa vào vách trái từ trong

Phong thủy nhà bếp được ứng dụng vào thực tế như thế nào

Xem phong thủy nhà bếp và ứng dụng - Không nên đặt bếp đối diện với cửa chính hoặc cửa

Phong thủy nhà bếp cho nữ chủ nhân phải bố trí như thế nào

Xem phong thủy nhà bếp và nữ chủ nhân - Theo phong thủy, thế bếp còn phải tránh gió, tránh

Phong thủy phòng khách cho người mệnh Mộc như thế nào là đúng?

Phong thủy phòng khách cho người mệnh Mộc - Do kim khắc mộc, người mệnh mộc kị với màu trắng,

Phong thủy nhà bếp: Cách đặt bếp đúng phong thủy

Xem những nguyên tắc cần lưu ý trong phong thủy nhà bếp - Để làm cho phong thủy phòng bếp

Phong thủy phòng khách cho người mệnh Thổ như thế nào là đúng?

Phong thủy phòng khách cho người mệnh Thổ - Đồng thời, gia chủ có mệnh Thổ nên trang trí ngôi


Danh Bạ Phong Thủy – Tra Cứu Phong Thủy – Xem Phong Thủy